ZAPYTAJ MOKOSZY 
artystki: 
Agnieszka Bastrzyk, Katarzyna Balicka, Bogna Burska, Iwona Demko, Monika Drożyńska, Elżbieta Jabłońska, Joanna Kawicka, Anna Maria Karczmarska, Violka Kuś, Karolina Matyjaszkowicz, Katarzyna Mirczak, Elżbieta Niewiadomska, Anna Rulecka, Klaudia Urbanek-Kękuś, Chór Czarownic 
warsztaty towarzyszące:
Monika Drożyńska, Anna Rulecka, Katarzyna Kata i Wiktor Łoś 
Mokosz jest pradawną słowiańską boginią kojarzoną z Matką Ziemią, troskliwą opiekunką zbiorów i najstarszą opowieścią świata. Związana z ziemią bogini, zmusza do zatrzymania się, spojrzenia w dół, przyjrzenia się korzeniom i poznania swoich przodkiń. Rok 2018 ustanowiony Rokiem Praw Kobiet, w którym to odbywa się setna rocznica uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych jest doskonałą okazją do refleksji na temat naszej herstorycznej, zwłaszcza w jej lokalnym wymiarze.
Podstawą stworzenia narracji wystawy Zapytaj Mokoszy jest historia najsławniejszej mieszkanki Czeladzi – Katarzyny Włodyczkowej, w XVIII w. uznanej za czarownicę i niesłusznie skazanej na śmierć. Współcześnie promowany wizerunek wiedźmy na miotle, na pewno skrzywdziłby prawdziwą Włodyczkową, a to właśnie jej historii posłuchamy na wystawie. Ekspozycja pozwoli poznać życiorysy także innych ważnych postaci regionu, m.in.: Doroty Kątskiej, Marii Zofii Garbińskiej, Fanny Lamprecht, Izabelli Stachowicz – Czajki, Natalii Stypułkowskiej i wielu innych kobiet odgrywających szczególną dziejową rolę. Te zapomniane biografie tworzą obraz samorządnego Zagłębia Dąbrowskiego oraz budują grunt do uniwersalnych wniosków. Panteonowi lokalnych bohaterek towarzyszyć będą wybitne artystki sztuki współczesnej. Prezentowane dzieła nie tylko przypomną postacie dzielnych zagłębiowiczanek, będą one także analizować sytuację współczesnych kobiet, odnosząc się do znanego, tradycyjnie rozumianego kobiecego uniwersum z jego mistycznymi i symbolicznymi znaczeniami.
kuratorka: Ewa Mrozikiewicz
koordynatorka: Anna Rulecka